مقالات

مقالات علمی

Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test, 2009

اثر ضد افسردگی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در آزمون شنای اجباری PDF(Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test) Masoumeh Emamghoreishi, mohammad sharif talebianpoor چکیده: سابقه و هدف: در طب سنتی ایران و سایر طب سنتی، اثر ضد افسردگی برای بادرنجبویه (Melissa officinalis) مشخص شده است. با این حال، مطالعاتی که اثر ضد افسردگی […]

Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test, 2009 ادامه مطلب »

Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis, 2020

عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) با پیشگیری از استرس اکسیداتیو مرکزی و آپوپتوز، اضطراب و افسردگی را مهار می کند PDF(Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis) Javid Ghazizadeh, Sanaz Hamedeyazdan, Mohammadali Torbati, Fereshteh Farajdokht, Ali Fakhari, Javad Mahmoudi, Mostafa Araj-khodaei, Saeed Sadigh-Eteghad چکیده: این

Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis, 2020 ادامه مطلب »

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021

دیدگاه طب سنتی ایرانی بر گیاه شناسی موثر در ترک اعتیاد به تریاک: مروری PDF(The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review) Shabnam Khatami, Mohsen Naseri, Zahra Bahaeddin, Farzaneh Ghaffari, Abdolali Moosavizadeh, Niki Vakili Zahir چکیده: طب سنتی ایرانی (TPM) مجموعه ای از علوم نظری و عملی است

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021 ادامه مطلب »

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020

حب الشفا، یک ترکیب دارویی ایرانی برای درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما PDF(Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial) Abdolali Moosavyzadeh, Azarakhsh Mokri, Farzaneh Ghaffari, Soghrat Faghihzadeh, Hossein Azizi, Razieh Jafari Hajati, and Mohsen Naseri چکیده: هدف: مشکل

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020 ادامه مطلب »

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399

(از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد )PDF عبدالعلی موسوی زاده، راضيه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نيكي وكيلی ظهير، محسن ناصری چکیده: مقدمه: به علت اثربخشي كم درمان هاي موجود در ترك اعتياد و عوارض نامطلوب داروهاي صناعي، ميتوان حركت به سمت استفاده از روش فارماكولوژي معكوس

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399 ادامه مطلب »

The medieval Persian manuscript of Afyunieh: the first individual treatise on the opium and addiction in history, 2018

نسخه خطی فارسی قرون وسطی افیونیه: اولین رساله فردی در مورد تریاک و اعتیاد در تاریخ PDF(The medieval Persian manuscript of Afyunieh: the first individual treatise on the opium and addiction in history) Abdolali Moosavyzadeh, Farzaneh Ghaffari, Seyed Hamdollah Mosavat, Arman Zargaran, Azarakhsh Mokri, Soghrat Faghihzadeh, Mohsen Naseri چکیده: بر اساس شواهد تاریخی، سوء استفاده

The medieval Persian manuscript of Afyunieh: the first individual treatise on the opium and addiction in history, 2018 ادامه مطلب »

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013

حب ­الشفا(ترکیب طب سنتی ایران) در سندرم ترک و اثرات آن در سم ­زدایی حاد معتاد به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور PDF(Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri,

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013 ادامه مطلب »

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013

بررسی تاثیر مصرف خوراکی حب ­الشفا بر سندرم محرومیت از مرفین در موش­ های صحرایی: یک مطالعه رفتاری PDF(Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, Mohsen Khalili, Seyed Mahmood Hasheminejad, Tayebe Tavakoli Rad چکیده: پیشینه و

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013 ادامه مطلب »

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390

(تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتي ايران )PDF سید محمد نظری، محسن ناصری، آذرخش مکری، فرزانه غفاری، علی دواتی، محمد کمالی نژاد چکیده: تریاک یکی از مفردات دارویی است که مصرف آن به عنوان ماده دارویی سابقه دیرینه دارد. در طب سنتی ایران به این مفرده گیاهی پرداخته شده است و

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390 ادامه مطلب »

بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر، 1387

(بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر )PDF دکتر محسن خلیلی، دکتر محسن ناصری، دکتر غلامعلی نادری و مسعود اطیابی چکیده: مقدمه و هدف: با توجه به تغییرات سیستم عصبی مرکزی به دنبال مصرف مزمن مرفین که منجر به وابستگی و اعتیاد می­گردد.

بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر، 1387 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن