کپسول دادیکتا

فرآورده دارویی دانش بنیان دادیکتا(Deaddicta)  برگرفته از منابع طب ایرانی به عنوان داروی ترک و جلوگیری از بازگشت به اعتیاد تریاک و اپیوئیدها حاصل 22 سال پژوهش و انجام مطالعات کتابخانه ای، حیوانی، کارآزمایی بالینی و استاندارد سازی و دارای مجوز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت می باشد
موارد مصرف:
مفید در ترک افیون
بهبود علائم بعدا ز ترک اعتیاد
پیشگیری از عود مصرف

 

مطالعات بالینی

طی بررسی اثر دادیکتا در مقایسه با کلونیدون و دارونما بر درمان علایم محرومیت از مصرف مواد افیونی نتایج نشان داد؛ دادیکتا به صورت معنی دار علائم کلینیکی محرومیت را کنترل کرد و عملکرد بهتری نسبت به کلونیدین و دارونما داشت.

اثر دادیکتا در درمان نگهدارنده بیماران معتاد به مواد افیونی حاضر در کمپ پس از فاز سم زدایی در دو گروه دارو و دارونما بررسی شد. هیچ یک از افراد مصرف کننده دادیکتا طی سه ماه درمان دچار لغزش نشدند، وسوسه و افسردگی نیز به صورت معنی دار کاهش یافت.

اثر فراورده دادیکتا در کاهش وسوسه و سایر پارامتر های مرتبط با عود بعد از فاز سم زدایی در بیماران سرپایی دارای اختلال سوع مصرف مواد اپیوئیدی ارزیابی شد، نتایج نشان داد این دارو می تواند به طور معنی دارتا 60 درصد وسوسه به مصرف مواد را در این بیماران کاهش دهد.

در ادامه مطالعات بالینی اثر دادیکتا در کاهش وسوسه، بهبود علمکرد های شناختی و افسردگی در مصرف کنندگان کانابیس ارزیابی شد که تاثیر معنی داری در کاهش فاکتور های تحت مطالعه داشت.

شکل دارویی و مشخصات بسته بندی:

کپسول، بلیستر: 30 عدد کپسول 250 میلی گرمی در جعبه مقوایی

اندیکاسیون مصرف:

دادیکتا در درمان جایگزین(کنترل علایم محرومیت و درمان نگهدارنده) در افراد وابسته به مواد افیونی کاربرد دارد.

توصیه می شود این دارو در افرادی که همزمان داروهای با خاصیت آنتی کولینرژیک مصرف میکنند با احتیاط مصرف شود.

عوارض احتمالی:

در مطالعات حیوانی و سم شناسی انجام شده روی این محصول هیچ گونه عارضه جدی و آسیب بافتی در حیوان گزارش نشد، با این وجود در صورت بروز علایم آنتی کولینرژیک توصیه می شود دوز مصرفی کاهش یابد.

مدت زمان مصرف:

این دارو را می توان از زمان شروع تا سه ماه ادامه داد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن