کپسول طیب

کپسول طیب فرآورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب گل گاوزبان(Echium amoenum)، اسطوخودوس(Lavandula officinalis L)، سنبل الطیب(Valeriana officinalis) به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

رزمارینیک اسید از مهم ترین ترکیبات گل گاوزبان، فنچون(fenchone) و کامفور از مهم ترین ترکیبات اسطوخودوس و بورنئول و والپوتریات ها از مهم ترین ترکیبات سنبل الطیب هستند.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران گاوزبان دارای طبیعت گرم و تر بوده و مهم ترین خواص آن عبارتند از : مفرّح ، مقوّي اعضاي ریيسه ، مسهل مرّه السّودا و صفرا ، جهت امراض سوداوي ، سرسام ، برسام ، جنون ، ماليخوليا ، خفقان ، خشونت سينه و سرفه ، ضيق­النّفس ، نيكویي رخسار ، سنگ مثانه ، يرقان و تقويت حرارت غريزي مؤثراست.

همچنین برخی ازافعال و خواص اسطوخودوس از دیدگاه طب سنتی:  محلل ، ملطف ، جالي ، مفتح سده‌ها به قوّت جزو حار لطيف خود و با قوّت قابضه به جزو ارضي بارد ، مقوي بدن ، دل ، دماغ ، احشا و جميع قواي ظاهري و باطني ، مصفّي روح ، مفرح ، جهت امراض سينه ، سعال و نزلات و سایر امراض عفنه و علل عصباني به سبب افعال مذكوره و به قوّت مسهله و دافعه خود اخلاط فاسده بلغميه رطبه و سوداويه را و اختصاص آن به دماغ و تقويت آن دماغ را نافع و همچنين جهت امراض كبدي و طحال و مجاري بول مفید است.

سنبل الطیب دارای طبیعت گرم و خشك بوده و برخی از خواص آن عبارتند از مفتّح ، مقوّي فم معده ، مقوی جگر بارد ،  مدرّ بول ، حيض ، مجفّف رطوبات معده و سينه و فضول دماغي ، مانع انصباب مادّه به امعاء و معده ، دافع لذع آن ، مفتّت حصاه ، حابس طبع ، جهت يرقان ، بواسير ، سرفه ، درد سپرز ، سينه ، تحليل نفخ ، استسقاء و اورام مفید است.

در مطالعات جدید خواصی چون ضدالتهابی،ضد قارچی، مسکن درد وبهبود دهنده زخم برای اسطوخودوس، اثرات خواب آور، ضد تشنج، ضد اضطراب و افسردگی و آنتی اکسیدان برای سنبل الطیب  و خواص آنتی اکسیدان، ضد اضطراب و ضد افسردگی برای گل گاوزبان نشان داده شده است.

موارد مصرف:

تقویت قلب، خواب آور و آرام بخش .

نحوه و مقدار مصرف فرآورده:

یک تا دو عدد ساعت 9 شب(دو ساعت قبل از خواب) .

عوارض جانبی:

با مقدار و نحوه مصرف صحیح عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است.

موارد منع مصرف و احتیاط های لازم:

– در حساسیت پوستی استفاده نشود .

– دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

– در صورت بروز حساسیت به فرآورده ، مصرف آن را متوقف کنید و با پزشک مشورت کنید .

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در این مورد اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی:

قوطی حاوی 42 عدد کپسول، در جعبه مقوایی حاوی بروشور .

 

منابع:

 

  • مؤمن حسینی م. تحفه حکیم مؤمن. چاپ اول. تهران:مؤسسه نشر شهر، 1386، ص 382، 259.
  • محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی( عقیلی خراسانی)، مخزن الادویه، انتشارات راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387، ص 140.
  • شیخ الرئیس ابوعلی سینا، قانون در طب، جلد دوم، تهران: انتشارات  سروش، 1370، ص 126.
  • Sayyah, Mehdi, Mohammad Sayyah, and Mohammad Kamalinejad. “A preliminary randomized double blind clinical trial on the efficacy of aqueous extract of Echium amoenum in the treatment of mild to moderate major depression.” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 30.1 (2006): 166-169.
  • – Katayon Vakilian, et al. ” Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: A clinical trial”. Complementary Therapies in Clinical Practice 17 (2011): 50-53.
  • Fernández, Sebastián, et al. “Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis.” Pharmacology Biochemistry and Behavior 77.2 (2004): 399-404.
  • Amirghofran, Z., M. Azadbakht, and F. Keshavarzi. “Echium amoenum stimulate of lymphocyte proliferation and inhibit of humoral antibody synthesis.” Irn. J. Med. Sci 25 (2000): 119-24.

 

 

 

 

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن