کپسول اطریفل گشنیزی

کپسول اطریفل گشنیزی، فرآورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب هلیله زرد (Terminalia citrine Roxb) ، بلیله (Terminalia bellerica) ، آمله Phyllanthus emblica L))  و گشنیز Coriandrum sativum L.))  به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

 ترکیبات فنلی و تانن ها از مهم ترین ترکیبات هلیله، بلیله و آمله هستند. از ترکیبات مهم گشنیز هم می توان به تری ترپنوئیدها، فلاونوئیدها و تانن ها اشاره کرد.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران، مقل دارای طبیعت گرم و خشک بوده و برخی از خواص آن عبارتند از :جالي ، محلل ، ملين و با قوّت ترياقيت.

هلیله جهت تقويت معده ، دماغ ، ذهن ، حفظ حواس ، تفتيح سدد ، صداع ، ماليخوليا ، تصفيه ارواح ، وسواس سوداوي ، خفقان ، غثيان ، منع صعود بخارات به دماغ ، اطفاي نایره سودا كه از احتراق صفرا باشد ، تصفيه رنگ رخسار، تصفیه خون از سودا و ارواح از كدورت نافع است. بلیله نیز ملطف ، قابض ، مقوي معده ، بالخاصيت مسهل سودا و بالطبع مسهل صفرا ، قاطع رطوبات و بخارات بوده و جهت رفع صداع و بواسير مفید است. همچنین آمله؛ قابض ، مانع ريختن مواد به معده و امعا ، حافظ اخلاط از تعفن ، مخرج سودا  از بدن و مانع مخالطت سودا و ابخره سوداويه و صفراويه محترقه به روح بوده و به اين اسباب موجب ذكاء و حدت ذهن و تفريح و تقويت قلب است بالخاصيه و افعال آن كه قبض است معين بر خاصيت آن است زيرا كه ادويه قابضه مي­باشند.

مطالعات جدید نیز اثرات آنتی اکسیدان، آنتی پرولیفراتیو، ضد میکروب، ضد اسهال، ضد سرطان، ضد دیابت و ضد فشارخون و محافظ کبدی برای بلیله همچنین خواص ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس، آنتی اکسیدان، ضد زخم ، محافظ قلبی و کبدی برای هلیله ها ذکر شده است. درباره گیاه گشنیز هم اثرات مفید آن روی حافظه در مدل های حیوانی ثابت شده است. اثرات مفید دیگری نیز در مطالعات جدید نظیر اثرات ضداضطراب، اثرات محافظتی بر اعصاب، اثرات آنتی اکسیدان، اثرات آنتی باکتریال و ضد انگل از گیاه گشنیز مشاهده شده است.

مورد مصرف:

پاک کننده بلغم و سودا، کاهنده اشتها ، منع صعود بخارات معده و نافع در سردردهای مشارکت معدوی .

نحوه و مقدار مصرف فرآورده:

 یک عدد بعد از صبحانه و شام .

عوارض جانبی:

درصورت بروز اسهال شدید از مصرف دارو خودداری کنید .

منع مصرف و احتیاط های لازم:

–  در بیماریهای انسدادی روده و خونریزی های گوارشی مصرف نشود.

–  دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

–  در صورت بروز حساسیت مصرف آن را متوقف کنید.

 

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

–  مصرف در دوران بارداری ممنوع است.

–  در مورد دوران شیردهی اطلاعات دقیق وجود ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی:

قوطی حاوی 42 عدد کپسول، در جعبه مقوایی حاوی بروشور.

منابع:

  • محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی( عقیلی خراسانی)، مخزن الادویه، انتشارات راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.ص 190، 236، 746.
  • مؤمن حسینی م. تحفه حکیم مؤمن. چاپ اول. تهران:مؤسسه نشر شهر، 1386، ص 59، 70، 95، 410.
  • Zhang, Ying-Jun, et al. “Antiproliferative activity of the main constituents from Phyllanthus emblica.” Biological and Pharmaceutical Bulletin 27.2 (2004): 251-255.
  • Kumaran, A., and R. Joel Karunakaran. “Nitric oxide radical scavenging active components from Phyllanthus emblica L.” Plant Foods for Human Nutrition 61.1 (2006): 1-5.
  • Pinmai, Khosit, et al. “Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells.” World Journal of Gastroenterology 14.10 (2008): 1491.
  • Prof Dr Ali Esmail Al-Snafi . “A review on chemical constituents and pharmacological activities of Coriandrum sativum”. IOSR Journal Of Pharmacy. Volume 6, Issue 7 Version. 3 (July 2016), PP. 17-42.
  • Gupta, Prakash Chandra. “Biological and pharmacological properties of Terminalia chebula retz (haritaki)-An overview.” Int J Pharm Pharm Sci 4.Suppl 3 (2012): 62-68.
  • Motamarri, S. N., et al. “Terminalia belerica Roxb.—A phytopharmacological review.” Int J Res Pharma 3 (2012): 96-99.

 

 

 

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن