کپسول اسطوخودوس

کپسول اطریفل اسطوخودوس فرآاورده ای برگرفته از طب سنتی ایران است که از ترکیب هلیله (Terminalia citrine Roxb) ، بلیله(Terminalia bellerica)، آمله (Phyllanthus emblica L) و اسطوخودوس(Lavandula stoechas L) به روش علمی تهیه و فرموله شده است.

ترکیبات مهم:

از مهم ترین ترکیبات اسطوخودوس می توان به فنچون(fenchone) و کامفور(camphor) اشاره کرد. ترکیبات فنلی و تانن ها از مهم ترین ترکیبات هلیله، بلیله و آمله هستند Ellagic acid نیز از مهم ترین ترکیبات بلیله به شمار می آیند. proanthocyanidin polymers  و اسید گالیک را نیز می توان از مهم ترین ترکیبات آمله به شمار آورد.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:

بر اساس مستندات طب سنتی ایران، اسطوخودوس دارای طبیعت گرم و خشک بوده و منقی مره سودای دماغی است. هلیله جهت تقويت معده ، دماغ ، ذهن ، حفظ ، حواس ، تفتيح سدد ، جهت صداع ، ماليخوليا ، تصفيه ارواح ، وسواس سوداوي ، خفقان ، غثيان ،  منع صعود بخارات به دماغ ، اطفاي نایره سودا كه از احتراق صفرا باشد ، تصفيه رنگ رخسار ذکر شده است . بلیله نیز ملطف ، قابض ، مقوي معده و اشتها ، بالخاصيت مسهل سودا ، بالطبع مسهل صفرا ، قاطع رطوبات و بخارات ، جهت رفع صداع و بواسير مفید است. همچنین آمله، قابض و مانع ريختن مواد به معده و امعا و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا  از بدن و مانع مخالطت سودا و ابخره سوداويه و صفراويه محترقه به روح و به اين اسباب موجب ذكاء و حدت ذهن و تفريح و تقويت قلب است بالخاصيه و افعال آن كه قبض است معين بر خاصيت آن است زيرا كه ادويه قابضه مي باشند.

درمطالعات جدید نیز اثرات آنتی اکسیدان، آنتی پرولیفراتیو، ضد میکروب، ضد اسهال، ضد سرطان، ضد دیابت و ضد فشارخون و محافظ کبدی برای بلیله همچنین خواص ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس، آنتی اکسیدان، ضد زخم ، محافظ قلبی و کبدی برای هلیله ها نشان داده شده است. همچنین در مطالعات جدید به ویژگیهای ضدالتهابی،ضد قارچی، مسکن درد و بهبود دهنده زخم برای  اسطوخودوس اشاره شده است. اثر ممانعتی از پیشرفت تومور و سلولهای سرطانی نیز در مقالات اخیر برای آمله گزارش شده است ضمن اینکه آمله و بلیله دارای اثر سینرژیست در خواص ضد سرطانی می باشند.

موارد مصرف:

دافع سودای دماغ ، مفید در بعضی اقسام سردرد .

نحوه و مقدار مصرف فرآورده:

یک عدد بعد از صبحانه و شام .

عوارض جانبی:

تاکنون با این مقدار مصرف عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است .

موارد منع مصرف و احتیاط های لازم:

– درصورت بروز حساسیت از مصرف آن خودداری فرمایید .

– دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

– مصرف در دوران بارداری ممنوع است.

– در مورد دوران شیردهی اطلاعات دقیق وجود ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی:

قوطی حاوی 42 عدد کپسول، در جعبه مقوایی حاوی بروشور.

منابع:

  • محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی( عقیلی خراسانی)، مخزن الادویه، انتشارات راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.ص 140،190،236 و177
  • مؤمن حسینی م. تحفه حکیم مؤمن. چاپ اول. تهران:مؤسسه نشر شهر، 1386، ص 41،60،95،59
  • Zhang, Ying-Jun, et al. “Antiproliferative activity of the main constituents from Phyllanthus emblica.” Biological and Pharmaceutical Bulletin 27.2 (2004): 251-255.
  • Nampoothiri, Suresh V., et al. “In vitro antioxidant and inhibitory potential of Terminalia bellerica and Emblica officinalis fruits against LDL oxidation and key enzymes linked to type 2 diabetes.” Food and Chemical Toxicology 49.1 (2011): 125-131.

3-Patricia E. Lusby, et al. “A Comparison of Wound Healing following Treatment with Lavandula x allardii Honey or Essential Oil”. PHYTOTHERAPY RESEARCH Phytother. (2006) :755–757 .

4- M. Zuzarte, et al.” Antifungal and anti-inflammatory potential of Lavandula stoechas and Thymus herba-barona essential oils”. Industrial Crops and Products 44 (2013) :97– 103.

 

5- Katayon Vakilian, et al. ” Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: A clinical trial”. Complementary Therapies in Clinical Practice 17 (2011): 50-53.

 

6-Nalamolu Koteswara Rao & Srinivas Nammi.” Antidiabetic and enoprotective effects of the chloroform extract of Terminalia chebula Retz. seeds in streptozotocin-induced diabetic Rats”. BMC Complementary and Alternative Medicine (2006). 6:17 doi:10.1186/1472-6882-6-17.

 

7-C. Ngamkitidechakul, et al. Antitumour Effects of Phyllanthus emblica L.: Induction of Cancer Cell Apoptosis and Inhibition of In Vivo Tumour Promotion and In Vitro Invasion of Human Cancer Cells. PHYTOTHERAPY RESEARCH Phytother. Res. 24: 1405–1413 (2010).

 

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن