تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر، 1394

PDF(تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر) محمدرضا حيدری، عليرضا سلطان پور، محسن ناصری، انوشيروان كاظم نژاد چکیده: هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر انجام شد. زمینه: با توجه به میزان بالای اختلالات عاطفی بعد از جراحی قلب …

تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر، 1394 ادامه مطلب »