یبوست عملکردی کودکان

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012

تاثیر امولوسیون گیاه فلوس(Cassia fistula) بر یبوست عملکردی کودکان در مقایسه با روغن معدنی(Mineral Oil): یک کارآزمایی بالینی تصادفی PDF(The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial) Seyyed Ali Mozaffarpur, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Esmaeilidooki, Mohammad Kamalinejad and Ali Bijani چکیده: پیشینه: شیوع یبوست …

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012 ادامه مطلب »

Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial, 2016

مقایسه بین امولوسیون فلوس(Cassia fistula) با پلی ­اتیلن گلایکول (PEG 4000) در یبوست عملکردی کودکان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده PDF(Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial) Mohammad Reza Esmaeilidooki, Seyyed Ali Mozaffarpur, Mohaddese Mirzapour, Hoda Shirafkan, Mohammad Kamalinejad, and Ali Bijani چکیده: …

Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial, 2016 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن