گیاه دارویی

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020

یک مطالعه آزمایشی تصادفی دوسوکور برای مقایسه آسیاب بادرنجبویه (Melissa officinalis) و اسطوخودوس آنگوستیفولیا (Lavandula Angustifolia) با فلوکستین (Fluoxetine) برای درمان افسردگی PDF(A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression) Mostafa Araj-Khodaei, Ahmad Ali Noorbala, Reza Yarani, Fatemeh Emadi, Elham Emaratkar, …

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020 ادامه مطلب »

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022

اثر عصاره آبی فلوس بر نتایج باروری مادر، برخی شاخص­های سرمی و فراوانی ناهنجاری های جنینی در موش صحرایی PDF (Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome some serum indices and fetal anomaly frequency in rat) Saeed Hakiminia, Zahra Esmaeeli, Ali Akbar Moghadamnia, Seyyed Gholam Ali Jorsaraei, Farideh Feizi, Sorayya Khafri, Zahra …

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن