مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید، 1391

(مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید)PDF مریم ربیعی، حسین اکبری، محسن ناصری، رضا بخردی، مریم نیک زاد، فرحناز ترکستانی چکیده: مقدمه و هدف: با توجه به مصرف طولانی مدت و مقاومت دارویی به ازول­ ها در ولو و واژینیت کاندیدایی عود کننده، بسیاری از تحقیق­ ها، به …

مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید، 1391 ادامه مطلب »