بررسی تأثیر شربت خوراكی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوكریت در زنان با خونريزی طبیعی پس از زایمان، 1397

دانلود فایل pdf (بررسي تأثير شربت خوراكي بارهنگ بر سطوح هموگلوبين و هماتوكريت در زنان با خونريزي طبيعي پس از زايمان، 1397) نگين نجاتی، دکتر ماهرخ دولتیان، محمد کمالی نژاد، مهدی خباز خوب چکیده مقدمه: خونريزي پس از زايمان يكي از علل مهم مرگ و مير مادران به خصوص در كشورهاي در حال توسعه است. …

بررسی تأثیر شربت خوراكی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوكریت در زنان با خونريزی طبیعی پس از زایمان، 1397 ادامه مطلب »