مرفین

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013

بررسی تاثیر مصرف خوراکی حب ­الشفا بر سندرم محرومیت از مرفین در موش­ های صحرایی: یک مطالعه رفتاری PDF(Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, Mohsen Khalili, Seyed Mahmood Hasheminejad, Tayebe Tavakoli Rad چکیده: پیشینه و …

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013 ادامه مطلب »

بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر، 1387

(بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر )PDF دکتر محسن خلیلی، دکتر محسن ناصری، دکتر غلامعلی نادری و مسعود اطیابی چکیده: مقدمه و هدف: با توجه به تغییرات سیستم عصبی مرکزی به دنبال مصرف مزمن مرفین که منجر به وابستگی و اعتیاد می­گردد. …

بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره(Datur stramonium) بر کمیت های رفتاری سندرم ترک در موش های صحرایی نر، 1387 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن