طب سنتی ایران

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013

حب ­الشفا(ترکیب طب سنتی ایران) در سندرم ترک و اثرات آن در سم ­زدایی حاد معتاد به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور PDF(Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, …

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013 ادامه مطلب »

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013

بررسی تاثیر مصرف خوراکی حب ­الشفا بر سندرم محرومیت از مرفین در موش­ های صحرایی: یک مطالعه رفتاری PDF(Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, Mohsen Khalili, Seyed Mahmood Hasheminejad, Tayebe Tavakoli Rad چکیده: پیشینه و …

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013 ادامه مطلب »

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390

(تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتي ايران )PDF سید محمد نظری، محسن ناصری، آذرخش مکری، فرزانه غفاری، علی دواتی، محمد کمالی نژاد چکیده: تریاک یکی از مفردات دارویی است که مصرف آن به عنوان ماده دارویی سابقه دیرینه دارد. در طب سنتی ایران به این مفرده گیاهی پرداخته شده است و …

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390 ادامه مطلب »

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020

یک مطالعه آزمایشی تصادفی دوسوکور برای مقایسه آسیاب بادرنجبویه (Melissa officinalis) و اسطوخودوس آنگوستیفولیا (Lavandula Angustifolia) با فلوکستین (Fluoxetine) برای درمان افسردگی PDF(A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression) Mostafa Araj-Khodaei, Ahmad Ali Noorbala, Reza Yarani, Fatemeh Emadi, Elham Emaratkar, …

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020 ادامه مطلب »

Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial, 2019

اثرات بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر اضطراب و کیفیت خواب در بیماران تحت عمل جراحی بای پاس شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما PDF(Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial) Alireza Soltanpour, Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Anoshirvan …

Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial, 2019 ادامه مطلب »

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015

تسکین تپش قلب با عصاره برگ بادرنجبویه (Melissa Officinalis): کارآزمایی دوسوکور، تصادفی، کنترل شده با دارونما برای اثر بخشی و ایمنی PDF(Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety) Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Suleiman Afsharypuor, Faramarz Fallahi, Ahmadali Noorbala, Mahmood Mosaddegh, Soghrat Faghihzadeh, Sima Sadrai …

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015 ادامه مطلب »

The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial, 2019

تاثیر زنیان(Trachyspermum ammi) بر سوءهاضمه عملکردی، شدت استئاتوز و آنزیم­های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور PDF (The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial ) Rasoul Shafiezadeh, Seyed Moayed …

The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial, 2019 ادامه مطلب »

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012

تاثیر امولوسیون گیاه فلوس(Cassia fistula) بر یبوست عملکردی کودکان در مقایسه با روغن معدنی(Mineral Oil): یک کارآزمایی بالینی تصادفی PDF(The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial) Seyyed Ali Mozaffarpur, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Esmaeilidooki, Mohammad Kamalinejad and Ali Bijani چکیده: پیشینه: شیوع یبوست …

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن