طب سنتی ایرانی

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021

دیدگاه طب سنتی ایرانی بر گیاه شناسی موثر در ترک اعتیاد به تریاک: مروری PDF(The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review) Shabnam Khatami, Mohsen Naseri, Zahra Bahaeddin, Farzaneh Ghaffari, Abdolali Moosavizadeh, Niki Vakili Zahir چکیده: طب سنتی ایرانی (TPM) مجموعه ای از علوم نظری و عملی است …

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021 ادامه مطلب »

The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial, 2019

اثرات یک محصول مبتنی بر بادرنجبویه(Melissa Officinalis) بر پارامترهای متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور PDF(The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial) Neda Nayebi, Alireza Esteghamati, Alipasha …

The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial, 2019 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن