شربت گواران

Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line, 2017

اثرات عصاره آبی دانه ­های گیاه زنیان پیوند یافته بر روی رونویسی ژن­ های گیرنده 1 و2 TGF-beta در رده سلولی MCF-7 PDF(Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line) Marziyeh Alikhani, Forouzan Karimi, Hassan Darbandi-Tamijani, Shima Rasouli, Sarina Shahnavaz, Mohammad Kamalinejad, …

Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line, 2017 ادامه مطلب »

The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial, 2019

تاثیر زنیان(Trachyspermum ammi) بر سوءهاضمه عملکردی، شدت استئاتوز و آنزیم­های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور PDF (The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial ) Rasoul Shafiezadeh, Seyed Moayed …

The effect of Trachyspermum ammi on functional dyspepsia, severity liver steatosis and liver enzymes in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A double blind randomized clinical trial, 2019 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن