شربت فلوبل

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012

تاثیر امولوسیون گیاه فلوس(Cassia fistula) بر یبوست عملکردی کودکان در مقایسه با روغن معدنی(Mineral Oil): یک کارآزمایی بالینی تصادفی PDF(The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial) Seyyed Ali Mozaffarpur, Mohsen Naseri, Mohammad Reza Esmaeilidooki, Mohammad Kamalinejad and Ali Bijani چکیده: پیشینه: شیوع یبوست …

The effect of cassia fistula emulsion on pediatric functional constipation in comparison with mineral oil: a randomized, clinical trial, 2012 ادامه مطلب »

Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial, 2016

مقایسه بین امولوسیون فلوس(Cassia fistula) با پلی ­اتیلن گلایکول (PEG 4000) در یبوست عملکردی کودکان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده PDF(Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial) Mohammad Reza Esmaeilidooki, Seyyed Ali Mozaffarpur, Mohaddese Mirzapour, Hoda Shirafkan, Mohammad Kamalinejad, and Ali Bijani چکیده: …

Comparison Between the Cassia Fistula‘s Emulsion With Polyethylene Glycol (PEG4000) in the Pediatric Functional Constipation: A Randomized Clinical Trial, 2016 ادامه مطلب »

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022

اثر عصاره آبی فلوس بر نتایج باروری مادر، برخی شاخص­های سرمی و فراوانی ناهنجاری های جنینی در موش صحرایی PDF (Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome some serum indices and fetal anomaly frequency in rat) Saeed Hakiminia, Zahra Esmaeeli, Ali Akbar Moghadamnia, Seyyed Gholam Ali Jorsaraei, Farideh Feizi, Sorayya Khafri, Zahra …

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022 ادامه مطلب »

The effect of Cassia fistula L. syrup in geriatrics constipation in comparison with the lactulose: A randomized clinical trial, 2022

تاثیر شربت فلوبل(عصاره آبی فلوس) در یبوست سالمندان در مقایسه با لاکتوز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده PDF(The effect of Cassia fistula L. syrup in geriatrics constipation in comparison with the lactose: A Randomized clinical trial) Farangiz Sepehr, Hoda Shirafkan, Catherine Behzad, Zahra Memariani, Seyyed Ali Mozaffarpur چکیده: فارماکولوژیک: گیاه فلوس (Cassia fistula) در طب سنتی …

The effect of Cassia fistula L. syrup in geriatrics constipation in comparison with the lactulose: A randomized clinical trial, 2022 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن