زوفا خراسانی

Effect of Nepeta bracteata Benth. on Chronic Obstructive Pulmonary Disease, A Triple-Blinded, Randomized Clinical Trial, 2018

اثر زوفا خراسانی بر بیماری مزمن انسدادی ریه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌ سوکور دانلود فایل pdf (Effect of Nepeta bracteata Benth. on Chronic Obstructive Pulmonary Disease, A Triple-Blinded, Randomized Clinical Trial, 2018) Ali Abdolahinia, Mohsen Naseri, Alireza Eslaminejad, Farzaneh Ghaffari and Aliakbar Velayati چکیده: پیش­ زمینه: بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) بار اقتصادی قابل توجه، …

Effect of Nepeta bracteata Benth. on Chronic Obstructive Pulmonary Disease, A Triple-Blinded, Randomized Clinical Trial, 2018 ادامه مطلب »

Effect of Nepeta bracteata Benth on allergic rhinitis symptoms A randomized double‑blind clinical trial, 2017

اثر زوفا خراسانی بر علائم رینیت آلرژیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور دانلود فایل pdf (Effect of Nepeta bracteata Benth on allergic rhinitis symptoms A randomized double‑blind clinical trial, 2017) Mohammad Reza Hajiheydari, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Poopak Izadi, Farhad Jafari, Fatemeh Emadi, Elham Emaratkar, Sayed Hamid Reza btahi, Arman Zargaran, Mohsen Naseri چکیده: پیش­ زمینه: رینیت …

Effect of Nepeta bracteata Benth on allergic rhinitis symptoms A randomized double‑blind clinical trial, 2017 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن