درمان نگهدارنده

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020

حب الشفا، یک ترکیب دارویی ایرانی برای درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما PDF(Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial) Abdolali Moosavyzadeh, Azarakhsh Mokri, Farzaneh Ghaffari, Soghrat Faghihzadeh, Hossein Azizi, Razieh Jafari Hajati, and Mohsen Naseri چکیده: هدف: مشکل …

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020 ادامه مطلب »

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399

(از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد )PDF عبدالعلی موسوی زاده، راضيه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نيكي وكيلی ظهير، محسن ناصری چکیده: مقدمه: به علت اثربخشي كم درمان هاي موجود در ترك اعتياد و عوارض نامطلوب داروهاي صناعي، ميتوان حركت به سمت استفاده از روش فارماكولوژي معكوس …

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن