داروی گیاهی

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018

کارآزمایی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بر روی اثربخشی و ایمنی دانه های کاهو (.Lactuca sativa L)  بر بی خوابی مرتبط با بارداری PDF(Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds onpregnancy-related insomnia) Zohreh Safari Pour, Ayda Hosseinkhani, Nasrin Asadi, Hadi Raeisi Shahraki, Homeira Vafaei, Maryam Kasraeian, Khadije Bazrafshan, Azam …

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018 ادامه مطلب »

Efficacy of the plantago major L. syrup on radiation induced oral mucositis in head and neck cancer patients: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial, 2020

اثر بخشی عصاره گیاه بارهنگ بر موکوزیت دهانی ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن: یک کار آزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما دانلود فایل pdf (Efficacy of the plantago major L. syrup on radiation induced oral mucositis in head and neck cancer patients: A randomized, double blind, …

Efficacy of the plantago major L. syrup on radiation induced oral mucositis in head and neck cancer patients: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial, 2020 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن