بی خوابی

Efficacy of lettuce seed syrup on insomnia in patients with breast cancer: a pilot double blind randomized placebo controlled clinical trial, 2021

اثربخشی شربت دانه کاهو بر بی خوابی در بیماران مبتلا به سرطان سینه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما PDF(Efficacy of lettuce seed syrup on insomnia in patients with breast cancer: a pilot double blind randomized placebo controlled clinical trial) Seyed Hamdollah Mosavat, Hamid Reza Mirzaei, Bahram Mofid, Reyhaneh Gharehgozlou, Mohammad Mahdi …

Efficacy of lettuce seed syrup on insomnia in patients with breast cancer: a pilot double blind randomized placebo controlled clinical trial, 2021 ادامه مطلب »

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018

کارآزمایی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بر روی اثربخشی و ایمنی دانه های کاهو (.Lactuca sativa L)  بر بی خوابی مرتبط با بارداری PDF(Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds onpregnancy-related insomnia) Zohreh Safari Pour, Ayda Hosseinkhani, Nasrin Asadi, Hadi Raeisi Shahraki, Homeira Vafaei, Maryam Kasraeian, Khadije Bazrafshan, Azam …

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن