بیان ژن

Marham-Mafasel decrease joint inflammation and IL-1β gene expression in rheumatoid arthritis animal model, 2021

مرهم-مفاصل التهاب مفصل و بیان ژن IL-1β را در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید کاهش می­دهد PDF(Marham-Mafasel decrease joint inflammation and IL-1β gene expression in rheumatoid arthritis animal model) Mohammad Majidi, Fatemeh Heidarnejad, Mohsen Naseri, Shahin Bonakdar, Maryam Salimi, Roya Yaraee چکیده: پیش زمینه: آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis) یک بیماری مزمن سیستمیک با التهاب غشای سینوویال، تاندون و بافت مفصلی است. …

Marham-Mafasel decrease joint inflammation and IL-1β gene expression in rheumatoid arthritis animal model, 2021 ادامه مطلب »

Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line, 2017

اثرات عصاره آبی دانه ­های گیاه زنیان پیوند یافته بر روی رونویسی ژن­ های گیرنده 1 و2 TGF-beta در رده سلولی MCF-7 PDF(Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line) Marziyeh Alikhani, Forouzan Karimi, Hassan Darbandi-Tamijani, Shima Rasouli, Sarina Shahnavaz, Mohammad Kamalinejad, …

Effects of Aqueous Extract of Tranchyspermum copticum L. link Seeds on TGF-beta Receptor 1 and Genes Transcription in MCF-7 Cell Line, 2017 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن