بادرنجبویه

Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test, 2009

اثر ضد افسردگی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در آزمون شنای اجباری PDF(Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test) Masoumeh Emamghoreishi, mohammad sharif talebianpoor چکیده: سابقه و هدف: در طب سنتی ایران و سایر طب سنتی، اثر ضد افسردگی برای بادرنجبویه (Melissa officinalis) مشخص شده است. با این حال، مطالعاتی که اثر ضد افسردگی …

Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test, 2009 ادامه مطلب »

Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis, 2020

عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) با پیشگیری از استرس اکسیداتیو مرکزی و آپوپتوز، اضطراب و افسردگی را مهار می کند PDF(Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis) Javid Ghazizadeh, Sanaz Hamedeyazdan, Mohammadali Torbati, Fereshteh Farajdokht, Ali Fakhari, Javad Mahmoudi, Mostafa Araj-khodaei, Saeed Sadigh-Eteghad چکیده: این …

Melissa officinalis L. hydro-alcoholic extract inhibits anxiety and depression through prevention of central oxidative stress and apoptosis, 2020 ادامه مطلب »

Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice, 2022

اثرات هم افزایی عصاره آبی اسطوخودوس خراسانی(Nepeta menthoides)  و بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر رفتار شبه افسردگی ناشی از رزپین در موش PDF(Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice) Sedighe Talebi, Batool Rahmati, Masoumeh Jorjani, Fatemeh Emadi, Farzaneh Ghaffari, Mohsen Naseri چکیده: اسطوخودوس و بادرنجبویه به طور …

Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice, 2022 ادامه مطلب »

The effect of Melissa officinalis L. extract on learning and memory: Involvement of hippocampal expression of nitric oxide synthase and brain-derived neurotrophic factor in diabetic rats, 2021

تاثیر عصاره گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر یادگیری و حافظه: دخالت بیان نیتریک سنتاز در هیپوکامپ و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در موش­های صحرایی دیابتی PDF(The effect of Melissa officinalis L. extract on learning and memory: Involvement of hippocampal expression of nitric oxide synthase and brain-derived neurotrophic factor in diabetic rats) Mohsen Naseri, Reza …

The effect of Melissa officinalis L. extract on learning and memory: Involvement of hippocampal expression of nitric oxide synthase and brain-derived neurotrophic factor in diabetic rats, 2021 ادامه مطلب »

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020

یک مطالعه آزمایشی تصادفی دوسوکور برای مقایسه آسیاب بادرنجبویه (Melissa officinalis) و اسطوخودوس آنگوستیفولیا (Lavandula Angustifolia) با فلوکستین (Fluoxetine) برای درمان افسردگی PDF(A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression) Mostafa Araj-Khodaei, Ahmad Ali Noorbala, Reza Yarani, Fatemeh Emadi, Elham Emaratkar, …

A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression, 2020 ادامه مطلب »

The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial, 2019

اثرات یک محصول مبتنی بر بادرنجبویه(Melissa Officinalis) بر پارامترهای متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور PDF(The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial) Neda Nayebi, Alireza Esteghamati, Alipasha …

The effects of a Melissa officinalis L. based product on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized double-blinded controlled clinical trial, 2019 ادامه مطلب »

Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial, 2019

اثرات بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر اضطراب و کیفیت خواب در بیماران تحت عمل جراحی بای پاس شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما PDF(Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial) Alireza Soltanpour, Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Anoshirvan …

Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial, 2019 ادامه مطلب »

Effect of Melissa officinalis (Lemon balm) on Sexual Dysfunction in Women: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study, 2018

تاثیر بادرنجبویه (Mellisa officinalis) بر اختلال عملکرد جنسی در زنان: یک مطالعه دوسوکور، تصادفی، کنترل شده با دارونما PDF(Effect of Melissa officinalis (Lemon balm) on Sexual Dysfunction in Women: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study) Zahra Darvish-Mofrad Kashani, Elham Emaratkar, Fataneh Hashem-Dabaghian, Fatemeh Emadi, Firoozeh Raisi, Jale Aliasl, Mohammad Kamalinejad, Seyed Abbas Hasheminejad, Tahere Eftekhar and …

Effect of Melissa officinalis (Lemon balm) on Sexual Dysfunction in Women: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study, 2018 ادامه مطلب »

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015

تسکین تپش قلب با عصاره برگ بادرنجبویه (Melissa Officinalis): کارآزمایی دوسوکور، تصادفی، کنترل شده با دارونما برای اثر بخشی و ایمنی PDF(Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety) Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Suleiman Afsharypuor, Faramarz Fallahi, Ahmadali Noorbala, Mahmood Mosaddegh, Soghrat Faghihzadeh, Sima Sadrai …

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015 ادامه مطلب »

تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر، 1394

PDF(تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر) محمدرضا حيدری، عليرضا سلطان پور، محسن ناصری، انوشيروان كاظم نژاد چکیده: هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر انجام شد. زمینه: با توجه به میزان بالای اختلالات عاطفی بعد از جراحی قلب …

تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر، 1394 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن