اعتیاد

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021

دیدگاه طب سنتی ایرانی بر گیاه شناسی موثر در ترک اعتیاد به تریاک: مروری PDF(The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review) Shabnam Khatami, Mohsen Naseri, Zahra Bahaeddin, Farzaneh Ghaffari, Abdolali Moosavizadeh, Niki Vakili Zahir چکیده: طب سنتی ایرانی (TPM) مجموعه ای از علوم نظری و عملی است …

The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review, 2021 ادامه مطلب »

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020

حب الشفا، یک ترکیب دارویی ایرانی برای درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما PDF(Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial) Abdolali Moosavyzadeh, Azarakhsh Mokri, Farzaneh Ghaffari, Soghrat Faghihzadeh, Hossein Azizi, Razieh Jafari Hajati, and Mohsen Naseri چکیده: هدف: مشکل …

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020 ادامه مطلب »

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399

(از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد )PDF عبدالعلی موسوی زاده، راضيه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نيكي وكيلی ظهير، محسن ناصری چکیده: مقدمه: به علت اثربخشي كم درمان هاي موجود در ترك اعتياد و عوارض نامطلوب داروهاي صناعي، ميتوان حركت به سمت استفاده از روش فارماكولوژي معكوس …

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399 ادامه مطلب »

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390

(تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتي ايران )PDF سید محمد نظری، محسن ناصری، آذرخش مکری، فرزانه غفاری، علی دواتی، محمد کمالی نژاد چکیده: تریاک یکی از مفردات دارویی است که مصرف آن به عنوان ماده دارویی سابقه دیرینه دارد. در طب سنتی ایران به این مفرده گیاهی پرداخته شده است و …

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن