خواب و تأثيرات آن بر سلامتی از دیدگاه طب ایرانی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1400

دانلود فایل pdf (خواب و تأثيرات آن بر سلامتي از دیدگاه طب ایراني، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1400) نجمه ده پرور، طیبه غزاله، زهرا شریفان، داریوش طاهر خانی، محسن کیهان سلطانی، یاسین کریمی، زهرا بهاءالدین، صدیقه طالبی، محسن ناصری چکیده سابقه و هدف: در منابع طب ایرانی، خواب از اولویتهای مهم در حفظ …

خواب و تأثيرات آن بر سلامتی از دیدگاه طب ایرانی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1400 ادامه مطلب »