از گیاه هواچوبه تا داروی مرهم مفاصل: اهمیت طب سنتی ایران در طراحی داروهای جدید، 1400

آزاده میزانی، محسن ناصری، رویا یارایی، داریوش مهدی برزی، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، فاطمه علیجانیها، زهرا بهاءالدین

چکیده:

زمینه و هدف: طب ایرانی با قدمت ده هزار ساله توانایی حل بسیاری از معضلات پزشکی کنونی را دارد. در سالهای اخیر مطالعات بسیاری جهت بررسی اثر مفردات و داروهای مختلف طب سنتی بر روی علائم خاص و بیماری های مختلف انجام گرفته است. استئوآرتریت زانو یکی از شایعترین فرمهای آرتریت بوده و شامل التهاب، تغییرات اساسی در ساختار مفصل، درد و ناتوانی است و در آخر موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران میشود. پماد مرهم مفاصل برگرفته از طب سنتی ایران و با استفاده از فارماکولوژی معکوس تهیه شده و حاوی گیاه هواچوبه (Arnebia eucroma) است. این مطالعه قصد دارد با بررسی بر این گیاه و مطالعات انجام شده، خلاصه های از روند تولید پماد مرهم مفاصل و کارایی آن در این بیماری را شرح دهد.
مواد و روش ها: در این مقاله از بررسی منابع منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی، کتب معتبر و پایان نامه ها استفاده گردید.
یافته ها: گیاه هواچوبه از تیره گاوزبان (Boraginaceae) بوده و دارای گسترش جغرافیایی در آسیا و مناطق خشک آفریقا میباشد. مهمترین ترکیبات آن شیکونین و آلکانین است که دارای خصوصیات فارماکولوژیک وسیعی از جمله اثرات ضدالتهابی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی میباشند. نتایج مطالعه حیوانی و مطالعات کارآزمایی بالینی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، اثرات مثبت ضدالتهابی و ضددرد پماد مرهم مفاصل را در این بیماران نشان داد.
ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانت داری در استفاده از منابع جهت نگارش مقاله رعایت گردیده است.
نتیجه گیری: پماد مرهم مفاصل حاوی عصاره هواچوبه برگرفته از طب ایرانی و استفاده از روش فارماکولوژی معکوس همراه با تأثیرات موثر ضدالتهابی و ضددرد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو برای آنها تحمل پذیر بوده و بدون داشتن اثرات جانبی قابل ملاحظه ای منجر به افزایش کیفیت زندگی بیماران میشود.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن